Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Annika Volt

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: annika.volt@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
MLMOM/21.DT Paindlike õppetrajektooride loomine statistika teemade õpetamisel 7. ja 11. klassis (kaasjuhendaja)
MLMOM/21.DT Matemaatika õpiülesannete keerukuse hindamise mudeli loomine (kaasjuhendaja)
MLMOM/21.DT Paindlike õppetrajektooride loomine statistika teemade õpetamisel 7. ja 11. klassis (kaasjuhendaja)
3 magistritööd (kaasjuhendajana)