Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Andrus Rinde

Lecturer of Multimedia
School of Digital Technologies

E-mail: andrus.rinde@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2024

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/20.DT
Remix raamistiku tutvustus, luues veebirakendust ettevõttele Hooandja MTÜ
(Introduction to Remix Framework while Developing a Web Application for Hooandja MTÜ)
29.01.2024  

2023

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/20.DT
Väikeettevõtjale sobiva e-poe tarkvara valik mee e-poe näitel
(Choosing a Suitable E-Commerce Software for a Small Capital Entrepreneur by the Example of Honey E-Shop)
31.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT
Telia Eesti töötajate teenindusveebi kasutajaliidese ja -kogemuse hindamine ning parandusettepanekute väljatöötamine
(Evaluating and Proposing Suggestions for UI/UX Improvements for the CRM Platform Using Telia Company as an Example)
31.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT
Heitjate seeriavõistluse mitmevõistluse infosüsteemi loomine
(Creation of Heitjate Seeriavõistluse Multi Sport Information System)
30.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT
Heitjate seeriavõistluse mitmevõistluse infosüsteemi loomine
(Creation of Heitjate Seeriavõistluse Multi Sport Information System)
30.05.2023 ETERA
IFIFB/18.DT
Javascripti teegid heli manipuleerimiseks veebis, võrdlus
(JavaScript Libraries for Sound Manipulation, a Comparison)
29.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT
Sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise rakenduse prototüüpi loomine
(Creating a Prototype of a Social and Emotional Learning Application)
29.05.2023 ETERA

2022

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/19.DT
Anonüümsuse saavutamine internetis tasuta tarkvara kasutades
(Achieving Anonymity on the Internet Using Free Software)
01.06.2022 ETERA
IFIFB/19.DT
RFID lugemisvälja optimeerimine interferentsiga
(RFID Interrogation Zone Optimization with the Help of Interference)
01.06.2022  
IFIFB/18.DT
Andmekonveierite ülevaade teenindusettevõtte näitel
(Overview of Data Pipelines Using a Service Company as an Example)
31.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT
Ülikooli sportlike väljakutsete rakenduse disain
(Application Design for University's Athletic Challenges )
31.05.2022 ETERA
IFIFB/18.DT
Saadetiste transpordiarvutuste süsteemi loomine hulgimüügiettevõttele kasutades PHP Yii2 raamistikku
(Development of a Parcel Transporting System With PHP Yii2 Framework Using a Wholesale Company Project as an Example)
30.05.2022 ETERA (co-supervisor)
IFIFB/19.DT
IT-abi siseveebi kasutajakogemuse parandamine
(Improving the User Experience of the IT-Support Intranet)
30.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT
Tõuketeavituste kasutamine reaalajas infot vahetavate rakenduste loomiseks Laravel ja React Native raamistikega
(Using Push Notifications to Create Real-Time Applications With Laravel and React Native)
30.05.2022 ETERA
DTLGM/19.DT Creating Digital Bas Reliefs Using Procedural Materials on Hard Surfaces 26.05.2022 ETERA

2021

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/15.DT
Tumeda ja heleda värvilahendusega kasutajaliideste mõju kasutajakogemusele
(Light and Dark Mode User Interfaces - Influence on User Experience)
03.06.2021 ETERA
IFIFB/16.DT
Tarkvaraarendusprojekti haldamise probleemid metoodikate rakendamata jätmisel, juhtimisanalüüs
(Possible Problems With Software Development Project When No Methods Are Used, Case Analysis)
03.06.2021  
IFIOM/19.DT
Õppevara loomine riistvara ja operatsioonisüsteemide alused kursusele TLÜ Haapsalu kolledžis
(Creating Learning Resources for the Basics of Computer Hardware and Operating Systems Course at Tallinn University Haapsalu College)
03.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT
Raamistiku Vue.js versiooni 2 migreerimine versioonile 3 ettevõtte projekti näitel
(Migrating Vue.js Version 2 Framework to Version 3 on the Example of Company’s Project)
02.06.2021 ETERA (co-supervisor)
IFIFB/18.DT
Klient-server vahekihi loomine GTA:V FiveM platvormi näitel
(Client-Server Intermediate Layer Development for GTA:V FiveM Platform)
01.06.2021 ETERA (co-supervisor)
IFIFB/18.DT
Peamudelile näoilme lisamine liikumishõive abil Blender keskkonnas
(Creating Facial Expressions on a Head Model With Facial Motion Capture in Blender Environment)
01.06.2021 ETERA

2020

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/17.DT
3D mudelite kuvamine veebis
(Visualizing 3D Models in Web)
04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT
Kasutajakogemuse ja kasutajaliidese hindamine ja parendamine Auto24 veebilehe näitel
(User Interface and User Experience Analysis and Improvement of the Auto24 Webpage)
04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT
Meediapleier koreograafidele
(Media Player for Choreographers)
03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT
Platvormist sõltumatu meedia konvertimise lahendus
(Platform Independent Solution for Media Conversion)
02.06.2020 ETERA

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/15.DT
Dünaamilise veebilehe loomine sisuhaldussüsteemiga Voog
(Developing a Web Page and Applying it to Voog CMS)
05.06.2019 ETERA
IFIFB/15.DT
Wordpressi-põhise e-poe jõudluse parandamine kasutades React teeki
(Improve the Performance of a Wordpress Based E-shop with the Use of the React Library)
04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Sisuhaldussüsteemi Ghost võrdlus WordPressiga
(Comparison of Content Management Systems Ghost and WordPress)
04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Mitmest erinevast materjalist koosneva 3D mudeli printimine
(Multimaterial 3D Model Printing)
03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
CSS Grid tehnoloogia kasutus dünaamilise sisuga veebirakenduste loomiseks eri platvormidel digitaalse lauamängu näitel
(Usage of CSS Grid for Designing Multi-Platform Web Applications with Dynamic Content. Case Study of a Digital Board Game)
03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Skulptuurne modelleerimine tarkvara Sculptris näitel
(Sculptural Modeling Using Sculptris Software)
03.06.2019 ETERA

2018

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/12.DT
Vektorgraafika lühikursus üldhariduskoolile veebipõhise tarkvara baasil
(Vector Graphics Short Course for General Education School Using Web-Based Software)
04.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT
VHS-video digiteerimine ja töötlemine
(VHS-Video Digitization and Processing)
04.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT
Vabavaralisel kõnetuvastusel põhinev autentimisrakendus
(An Authentication Application Based on Open-Source Speech Recognition)
04.06.2018 ETERA

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/13.DT
Vabavaralised lahendused liitreaalsuse loomiseks
(Freeware Solutions for Creating Augmented Reality)
07.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT
Voogmeedia mitmes asukohas sünkroonselt esitamise vahendid
(Means of Synchronizing Streaming Media Between Multiple Users)
06.06.2017 ETERA
IFIFB/13.DT
Vabavaralisel näotuvastusel põhinev autentimisrakendus
(Authentication App Based on Open Source Face Recognition)
05.06.2017 ETERA

2016

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/12.DT
3D modelleerimise lühikursus algklasside õpilastele iPadi kasutades
(3D Modeling Short Course for Primary School Students Using iPad)
08.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT
Tavakasutaja tehniline võimekus veebivideoülekannete edastamiseks ja vastuvõtmiseks
(The Technical Capabilities of a Standard User to Set Up and Receive Web Video Broadcasts)
07.06.2016 ETERA
IFIFB/11.DT
Fotoreaalsete kujutiste visualiseerimine vabavara või kommertsvaraga
(Rendering Photorealistic 3D Images with Freeware or Commercial Software)
06.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT
Heli manipuleerimine veebilehel Web Audio API't kasutades
(Manipulation of Sound on a Web Page Using Web Audio API)
06.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT
CSS ja JS animatsioonid Internetis
(CSS and JS Animations on the Internet)
06.06.2016 ETERA

2015

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/11.DT
HTML elementide animatsioonide optimeerimine
(Animations Optimization of HTML Elements)
04.06.2015 ETERA
IFIFB/12.DT
Veebirakenduste kasutajaliideste kohandatud elementide loomine Polymer projekt vahenditega
(Creating Customized Elements for Web Application User Interfaces Using Tools of Polymer Poject)
04.06.2015 ETERA
IFHTM/12.DT
Veebipõhine abimaterjal kirjatehnika oskuste toetamisel I kooliastmes
(Web-based Supportive Materials of Letters Techniques Skills in Primary School)
02.06.2015 ETERA

2014

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/07.DT
Google reklaamitoodete rakendatavus Eesti e-kaubandussektoris
(The Applicability of Google Advertising Products to Estonia's E-commerce)
03.06.2014 ETERA
IFIFB/10.DT
Veebilehtede loomise lühikursus üldhariduskooli õpilastele WYSIWYG veebitoimetaja baasil
(Building Websites Using WYSIWYG Web Editor. Short Course for Public Schools)
03.06.2014 ETERA
IFIFB/11.DT
Õppematerjali koostamine töölauarakenduste loomiseks Mac OS X platvormile
(Creating Study Materials for Programming Desktop Applications for Mac OS X)
03.06.2014 ETERA
IFIFB/11.DT
Õppematerjal Adobe Edge Animate'i kasutamiseks interaktiivsete rakenduste loomisel
(Learning Material for Creating Interactive Applications with Adobe Edge Animate)
03.06.2014 ETERA

2013

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/09.DT
Veebilehtede korrektse välimuse tagamine CSS3 vahenditega erinevatel seadmetel
(Ensuring the Correct Appearance of Web Sites on Different Devices Using CSS3)
24.01.2013  

2012

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/07.DT
Fotode hulgitöötlemine
(Automatic Multiple Photo Editing)
28.05.2012  
IFIFB/09.DT
Rakenduste loomine programmi GameMaker abil
(Creating Applications with GameMaker)
28.05.2012  

2011

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/06.DT
Filtrite kasutamine pilditöötluses
(Filters in Image Processing )
27.05.2011