Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Kadri Mettis

Head of Research Administration
School of Digital Technologies

E-mail: kadri.mettis@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS | Google Scholar

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2023

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/21.DT
Õpilaste digipädevuse arendamine Pernova Hariduskeskuse õppeprogrammide näitel
(Developing Students‘ Digital Competence on the Example of Pernova Education Center Study Programs)
30.05.2023 ETERA

2022

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMOM/18.DT
Keskkonnahariduse integreerimine matemaatikaõppesse gümnaasiumiastmes Läänemaa Ühisgümnaasiumi 10. ja 11. klassi näitel
(Integration of Environmental Education and Mathematics at the Gymnasium Level on the Example of the 10th and 11th Grades of Läänemaa Ühisgümnaasium)
31.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT
Liitreaalsuse rakendamise mõju I kooliastme õpilaste ainealastele teadmistele ja õpimotivatsioonile matemaatikas
(Augmented Reality Application Impact on the Mathematics Subject Knowledge and Learning Motivation of Students Grades 1-3)
26.05.2022   (co-supervisor)