Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Tatjana Tamberg

matemaatika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: tatjana.tamberg@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/20.DT Blokkmaatriksid 01.06.2023 ETERA
MLMB/20.DT Mõned n-järku determinandid ja rekurrentsed võrrandid 01.06.2023 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/19.DT Mänguteooria: kahe ja kolme isiku nullsummalised mängud 02.06.2022 ETERA
MLMB/19.DT Analüütilise geomeetria mõnede ülesannete lahendamine Monge’i meetodi abil 02.06.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/18.DT Kompleksarvud ja trigonomeetria 03.06.2021 ETERA
MLMB/18.DT Afiinsed teisendused tasandil 03.06.2021 ETERA
MLMB/18.DT Fibonacci arvud 03.06.2021 ETERA

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/16.DT Mõnede tsükliliste rühmade otse- ja poolotsekorrutised 06.06.2019 ETERA
MLMB/16.DT Arvu jagajate summaga või arvuga seotud naturaalarvud 06.06.2019 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/14.DT Mõned teisenduste rühmad 06.06.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/11.DT Reaalarvuliste kordajatega polünoomide reaalarvuliste juurte arvust 08.06.2017  
MLMB/12.DT Arvuteooria rakendusi krüptograafias 08.06.2017  
MLMB/14.DT Kompleksarvud ja trigonomeetria 08.06.2017  

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/13.DT Kõrgemat järku determinandid 08.06.2016  
MLMB/12.DT Joone parameetrilised võrrandid 07.06.2016  
MLMB/13.DT Kõrgema astme kongruentsid ja nende süsteemid 07.06.2016  

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/09.DT Hulkade võrdlemine 04.06.2015  
MLMB/11.DT Graafide värvimine 04.06.2015  
MLMB/12.DT Hulknurkarvud 04.06.2015  
MLMB/13.DT Substitutsioonirühm 04.06.2015  

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/08.DT Mõned positsioonilised ülesanded kujutavas geomeetrias 31.05.2012