Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Tatjana Tamberg

matemaatika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: tatjana.tamberg@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
MLMB.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs bakalaureuseõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
MLM6103.DT Elementaarmatemaatika III 3
MLM6180.DT Diskreetse matemaatika elemendid 4
MLM6196.DT Diskreetse matemaatika elemendid 6
MLM6203.DT Algebra I 5
MLM6206.DT Arvuteooria 4
MLM6212.DT Diskreetse matemaatika elemendid 4
MLM6217.DT Diskreetse matemaatika elemendid 6
MLM6228.DT Diskreetne matemaatika I 3
MLM6229.DT Diskreetne matemaatika II 3
MLM6401.DT Diskreetsed struktuurid 6
MLM6521.DT Lineaaralgebra 4
MLM7093.DT Diskreetse matemaatika ja arvuteooria algkursus 5
MLM7094.DT Algebra algkursus 5