Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Timo Tobias Ley

õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor
Haridusteaduste instituut

E-mail: tobias.ley@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/18.DT Tegevusuuring põhikooli õpilaste kõrgemate kognitiivsete mõtlemisoskuste arendamiseks füüsikaõppe kontekstis 02.06.2021 ETERA (kaasjuhendaja)

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIOM/18.DT Huviringide võrgustik abistava vahendina reaal- ja tehnoloogiahariduse omandamisel – tegevusuuring Eesti Kosmosekoolide Võrgustiku näitel 19.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Koolieelse lasteasutuse õpetaja toetamine õpperobootika juurutamisel teadmiste omaksvõtu mudelit kasutades 09.06.2020 ETERA (kaasjuhendaja)

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITD/13.DT A New Design Approach for Multi-Agent Based Business Intelligence Generation 04.07.2018 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIMM/16.DT Confirmatory Web Search and Polarisation: A Correlational Study of a Collaborative Search Task 19.01.2018 ETERA

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/14.DT Digital Transformation: Learning Practices and Organisational Change in a Regional VET Centre 08.06.2016 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIMM/10.DT Video in Design Processes: The Case of Bits & Pieces Video Documentation 25.01.2016 ETERA