Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht

Erialaained  
Kohustuslikud ained 16 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6   6     Terje Väljataga  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3   3     Mart Laanpere  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3       3 Mart Laanpere  
IFI7301.DT Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid 4     4   Kai Pata en
Valikained vähemalt 16 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4     4   Kairi Osula  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4     4   Mart Laanpere  
IFI7202.DT Multimeediumi arendamine 4       4 Andrus Rinde  
IFI7204.DT Turvalisuse ja privaatsuse alused 4 4       Birgy Lorenz  
IFI7205.DT Digitaalse meedia sisutootmine 4     4   Andrus Rinde  
IFI7206.DT Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus 4   4     Tanel Toova  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4     4   Vladimir Tomberg  
IFI7215.DT Hariduslikud programmeerimiskeeled 4   4     Inga Petuhhov  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
KAT7031.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6 6        
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6 6        
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6   6      
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6   6      
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
IFI7084.DT Haridustehnoloogia koolis 4     4   Kai Pata  
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3     3    
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3     3    
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6     6    
KAT7038.HR Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis 3     3    
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6     6    
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3     3    
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6     6    
 
Ainedidaktika  
Kohustuslikud ained 16 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
IFI7200.DT Informaatika didaktika 4 4       Mart Laanpere  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4   4     Mart Laanpere  
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 4 4       Hans Põldoja  
IFI7216.DT Aktiivõpe informaatikatunnis 4     4   Mart Laanpere  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
IFI7011.DT Põhipraktika I 6     6   Mart Laanpere  
IFI7012.DT Põhipraktika II 6       6 Mart Laanpere  
YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I 6 6       Mart Laanpere  
YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II 6   6     Mart Laanpere  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 18 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFIOM/18.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFIOM/18.DT