Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Andi Kivinukk

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/14.DT Pidevate 2π-perioodiliste funktsioonide lähendamisest trigonomeetriliste polünoomidega 23.01.2019 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/14.DT Tööturu sobitamisfunktsioonist 06.06.2018 ETERA
MLMB/15.DT Taylori valemist ja selle jääkliikmetest 06.06.2018 ETERA (kaasjuhendaja)

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/14.DT Funktsioonide teravikest ja platoodest 08.06.2017  
MLMB/12.DT Lagrange´i interpolatsioonist ja selle barütsentrilisest kujust 20.01.2017  
MLMB/13.DT Parameetriga p-trigonomeetrilised funktsioonid ja vastav arv pii 20.01.2017  

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/12.DT Väärtpaberite portfellide matemaatiline haldamine 08.06.2016  
MLMB/12.DT Poissoni protsessid 07.06.2016  
MLMB/13.DT Maatrikseksponent, selle omadused ja rakendused 07.06.2016  

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/12.DT Teatud keskmiste jada ja selle omadused 04.06.2015  

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/11.DT Monte Carlo integreerimismeetodid 10.06.2014  
MLMB/12.DT Diferentsiaal- ja integraalarvutuse elemendid q-arvutuses 10.06.2014  

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/10.DT Reaalsetest ja kompleksetest iteratsioonidest ning determineeritud kaosest 07.06.2013  
MLMB/10.DT Fourier`ridade osasummadega lähendamisest 06.06.2013  
MLMB/10.DT Maatriksite lahutus ja nende rakendamine võrrandisüsteemide lahendamisel 06.06.2013  
MLMB/10.DT Diferentsiaalvõrrandite eksaktsus ja selle rakendusi 06.06.2013  
MLMOM/10.DT Haridusreformid Eestis ja integraalarvutus gümnaasiumi matemaatika õppekavade kaasajastamisel 05.06.2013  
MLMOM/11.DT Funktsioonide ja kujundite kumerus ning selle käsitlemine Eesti koolimatemaatikas 05.06.2013  

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/10.DT Gümnaasiumi valikkursuse Majandusmatemaatika elemendid kava 04.06.2012  
MLMB/09.DT Väärtpaberite portfelli matemaatikast 01.06.2012  
MLMB/09.DT Mittelineaarsete kasumiülesannete numbrilistest meetoditest 01.06.2012  

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/10.DT Arv pii matemaatikas ja koolimatemaatikas 03.06.2011  
MLMB/08.DT Päratud integraalid ja nende ligikaudne arvutamine 02.06.2011  
MLMB/09.DT Investeerimine fikseeritud ja juhuslike intressimäärade korral 02.06.2011  
MLMB/09.DT Maatriksite konditsiooniarvud ja arvutuste stabiilsus 02.06.2011  
MLMB/09.DT Tšebõšovi polünoomidega lähendamisest 01.06.2011  
MLMB/09.DT Kumeratest funktsioonidest: omadused ja numbriline integreerimine 01.06.2011  
MLMB/09.DT Mõnedest majandusmatemaatika kitsendustega optimeerimisülesannetest 01.06.2011  
MLMB/08.DT Intresside arvutamise meetodid ja nende võrdlus 27.01.2011