Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Jüri Kurvits

matemaatika didaktika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: juri.kurvits@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/20.DT Eesti matemaatikaõpetajate uskumused ja hoiakud seoses õpetamisega Tallinna Ülikooli Innovatsioonilabori koolituse näitel 30.05.2023 ETERA
MLMOM/20.DT Esimese kursuse tudengite strateegiad probleemülesannete lahendamisel 30.05.2023 ETERA
MLMOM/20.DT Diagnostiline test õpilase proportsionaalse mõtlemise taseme mõõtmiseks 30.05.2023 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/19.DT Mõisteliste ja protseduuriliste teadmiste ja oskuste kujunemist toetavad õpitehnikad 6. klassi matemaatikatunnis 31.05.2022 ETERA
MLMOM/19.DT Raalmõtlemine 11. klassi matemaatikaõppes 31.05.2022 ETERA
MLMOM/19.DT 9. klassi õpilaste tüüpvead algebraliste murdudega 31.05.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/18.DT Matific keskkonna mänguliste õppematerjalide sobivuse hindamine kolmandas ja neljandas klassis 04.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Matemaatika ja informaatika omavaheline lõiming 8. klassi näitel 03.06.2021 ETERA
MLMOM/18.DT STEM-õppe elementide integreerimine matemaatikatunnis 4. klassi näitel 03.06.2021 ETERA
MLMOM/18.DT Funktsiooni mõistest arusaamine III kooliastme matemaatikas 03.06.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/17.DT Õpilaste ja õpetajate arvamused kujundava hindamise põhimõttel koostatud matemaatika III kooliastme e-testi tagasisidest 16.06.2020 ETERA
MLMOM/17.DT 11. klassi õpilaste matemaatikateadmiste taseme saavutuse hindamine 16.06.2020 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/14.DT Projektõppe võimalusi 5. klassi matemaatikatunnis 07.06.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/15.DT Õppesisu pedagoogiline teadmine: protsentõpetus 6. ja 7. klassis 09.06.2017  

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/10.DT Hariliku murru mõistest arusaamine 7. klassis 04.06.2015  
MLMOM/13.DT Protsendi mõistest arusaamine 7. klassis 04.06.2015  
MLMOM/13.DT Väärarusaamad, mis 6. klassi õpilastel seoses ratsionaalarvudega tekivad 04.06.2015  

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/10.DT Stieltjesi integraal 07.06.2013  
MLMB/10.DT Määratud integraalide arvutamise numbrilised meetodid 07.06.2013  

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/10.DT Funktsiooni tuletise mõistest arusaamine gümnaasiumis ja ülikoolis 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Proportsionaalse mõtlemise areng 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Valikkursuse Planimeetria kavandamine 04.06.2012  
MLMB/09.DT Investeerimisprojektide efektiivsuse hinnang 31.05.2012  

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/08.DT Riemanni integraali käsitlus treppfunktsioonide abil 02.06.2011  
MLMB/09.DT Täisarvuline planeerimine 02.06.2011