Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kais Allkivi-Metsoja

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kais.allkivi-metsoja@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFIFB/20.DT Tekstide automaatne anonüümimine ELLE keeleõppekeskkonnas  
IFIFB/21.DT Eestikeelse teksti automaathindaja kasutajaliidese arendus  
IFIFB/21.DT Kirjavahemärgivigade sünteesimine eesti keele grammatikakontrolliks  
IFIFB/21.DT ELLE keeletehnoloogia platvormi veaanalüüsi tööriista disain ja arendus  
IFIFB/18.DT Vigade korrigeerimine eesti-eesti neurotõlke abil (kaasjuhendaja)
5 bakalaureusetööd (1 kaasjuhendajana)