Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kais Allkivi-Metsoja

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kais.allkivi-metsoja@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFIFB/19.DT Sõnasageduse ja -kontekstide rakenduse ümberehitus ja naabersõnade otsingu funktsionaalsuse lisamine  
IFIFB/18.DT Vigade korrigeerimine eesti-eesti neurotõlke abil (kaasjuhendaja)
2 bakalaureusetööd (1 kaasjuhendajana)