Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kais Allkivi-Metsoja

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kais.allkivi-metsoja@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/19.DT Sõnade sageduse, konteksti ja naabersõnade otsing ELLE keeleõppekeskkonnas 29.05.2023 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/19.DT Rakendus võtmesõnade leidmiseks eestikeelsetest tekstidest 01.06.2022 ETERA
IFIFB/16.DT Automaatne tekstianalüüs: Klastrileidja arendamise põhimõtted ja veebirakendus 31.05.2022 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIFB/17.DT Eestikeelse teksti sõnavara mitmekesisuse mõõtmine 31.05.2022 ETERA
IFIFB/17.DT Eestikeelse teksti keerukuse automaatne hindamine 31.05.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/19.DT Õppijakeele korpuse virtuaalse õpikeskkonna prototüübi disain 03.06.2021 ETERA (kaasjuhendaja)