Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kristin Parve

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kristin.parve@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFIOM/22.DT Virtuaalse õpikeskkonna arendusuuring raalmõtlemise ja digipädevuse lõimitud MATIK-õppeks  
IFIOM/22.DT Virtuaalse õpikeskkonna arendusuuring raalmõtlemise ja digipädevuse lõimitud MATIK-õppeks  
IFIOM/22.DT Põhikooli õpilaste raalmõtlemise kujundamine ja hindamine XLogoOnline abil kolme Eesti kooli näitel (kaasjuhendaja)
IFIOM/22.DT Põhikooli õpilaste raalmõtlemise kujundamine ja hindamine XLogoOnline abil kolme Eesti kooli näitel (kaasjuhendaja)
IFIOM/22.DT Põhikooli õpilaste raalmõtlemise kujundamine ja hindamine XLogoOnline abil kolme Eesti kooli näitel (kaasjuhendaja)
MLMOM/21.DT Raalmõtlemise arendamine gümnaasiumi matemaatikas projektõppe kaudu (kaasjuhendaja)
6 magistritööd (4 kaasjuhendajana)