Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kristin Parve

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kristin.parve@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II 6 IFIOM/23.DT      

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I 6 IFIOM/24.DT      

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II 6 IFIOM/24.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.