Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kristin Parve

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kristin.parve@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2022

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 IFIOM/21.DT 1 Mart Laanpere  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFIOM/20.DT 1 Mart Laanpere  

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I 6 IFIOM/22.DT      

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II 6 IFIOM/22.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.