Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Terje Väljataga

õpikeskkonna uuringute vanemteadur
Haridusteaduste instituut

E-mail: terje.valjataga@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFHTM/22.DT Õppeainete vaheline tasakaal STEAM projektiõppes põhikoolis  
IFHTM/22.DT STEAM õppe rakendamine matemaatikatundides 2. klassi tüdrukute õpimotivatsiooni toetamiseks ja probleemülesannete lahendusoskuste arendamiseks (kaasjuhendaja)
IFITD/21.DT Mitme huvirühmaga partnerlusraamistiku väljatöötamine ja hindamine haridusuuenduse suurendamiseks (kaasjuhendaja)
2 magistritööd (1 kaasjuhendajana)
1 doktoritöö (kaasjuhendajana)