Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/24.DT Infoühiskonna tehnoloogiad

Üldained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Sügis 2027 Kevad 2028 Vastutav õppejõud  
DTI8010.DT Teadusmetodoloogia 6   6             Kairit Tammets  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Sügis 2027 Kevad 2028 Vastutav õppejõud  
DTI8011.DT Andmeanalüüs 6     6           Sirje Virkus  
DTI8012.DT Teadusprojektide kavandamine, kirjutamine ja täitmine 6       6         Martin Sillaots  
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Sügis 2027 Kevad 2028 Vastutav õppejõud  
DTI8013.DT Uurimissuunad infoühiskonna tehnoloogiates 6 6               David Jose Ribeiro Lamas  
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Sügis 2027 Kevad 2028 Vastutav õppejõud  
DTI8014.DT Teaduslik kirjutamine 6   6             Nuno Correia  
DTI8015.DT Ülikoolipraktika 6                 Linda Helene Sillat  
DTI8016.DT Eriala individuaalaine 6                 David Jose Ribeiro Lamas  
DTI8017.DT Eriala individuaalaine 4                 David Jose Ribeiro Lamas  
DTI8018.DT Eriala individuaalaine 2                 David Jose Ribeiro Lamas  
 
Doktoritöö  
Kohustuslikud ained 210 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Sügis 2027 Kevad 2028
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFITD/24.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFITD/24.DT