Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia — Sügis 2019

Innovaatilise õpiprotsessi disain  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7210.DT Õpianalüütika 4 Kairit Tammets  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4 Vladimir Tomberg  
 
Uurimistöö pädevuste moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 Jaanika Meigas  
 
Õppiva organisatsiooni tehnoloogiad  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7176.DT Uurimismeetodid inimese-arvuti interaktsioonis 4 David Jose Ribeiro Lamas en
INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 4 Sirje Virkus  
 
Digitaalsete õpimängude disain  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7302.DT Mängude arendamine algajatele 4 Roman Gorislavski en
IFI7319.DT Arvutimängu 2D-graafika 4 Martin Sillaots en
 
Praktika  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7211.DT Haridustehnoloogia praktika 6 Linda Helene Sillat  
 
Kohustuslikud ained: 4 EAP
Valikained: 14 EAP
Õppiva organisatsiooni tehnoloogiad: 8 EAP
Digitaalsete õpimängude disain: 8 EAP