Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja — Kevad 2021

Informaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 Mart Laanpere  
 
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6180.DT Diskreetse matemaatika elemendid 4  
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4  
 
Praktika  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
AIG7234.HT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6  
IFI7012.DT Põhipraktika II 6 Mart Laanpere  
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6  
 
Kohustuslikud ained: 3 EAP
Valikained: 18 EAP
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika: 8 EAP