Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITM/18.DT Infoteadus — Kevad 2019

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6 Sirje Virkus  
INT7099.DT Infotegevuse juhtimine ja hindamine 4 Silvi Metsar  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT7018.DT Infosüsteemide modelleerimine ja projekteerimine 4 Elviine Uverskaja  
 
Info- ja haridustehnoloogia  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis 4 Kai Pata  
 
Info- ja dokumendihaldus  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT7126.DT Elektroonilise kirjastamise protsessid 4 Aile Möldre  
INT7155.DT Infootsing: strateegiad ja meetodid 4 Elviine Uverskaja  
 
Erialane võõrkeel  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
LCE6424.HT Erialane inglise keel I 6  
LCE6425.HT Erialane inglise keel II 6  
LCE6426.HT Erialane inglise keel III 6  
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6  
 
Kohustuslikud ained: 16 EAP
Valikained: 10 EAP
Info- ja haridustehnoloogia: 4 EAP
Info- ja dokumendihaldus: 8 EAP