Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

IFITM.DT Management of Information Technology

Final theses Current supervision
 

Final theses

Study programme version Title Supervisors Defended Thesis
IFITM/14.DT
E-arvete mõju finantsteenustele
(The Impact of E-Invoicing on Financial Services)
Anu Tanila 06.06.2019 ETERA
IFITM/15.DT
Andmekvaliteedi mõõtmise võimalused pärandsüsteemis
(Possibilities of Data Quality Measurement in Legacy Systems)
Kädi Riismaa 06.06.2019 ETERA
IFITM/15.DT
Protsesside juhtimine tarkvaraga tegeleva ettevõtte kasutajatoe ja müügi osakonnas
(Process Management in a Helpdesk and Sales Department of a Software Company)
Enn Õunapuu 06.06.2019 ETERA
IFITM/16.DT
Isikuandmete kaitse nõuetest ja andmekaitsespetsialisti rollist e-teenuseid osutava ettevõtte X näitel
(On the Requirements of Personal Data Protection and the Role of the Data Protection Officer in an E-services Providing Company)
Eero Johannes 06.06.2019 ETERA
IFITM/16.DT
Töötajate õpe digitaliseerimise kontekstis tootmisettevõtte X näitel
(Employees' Learning in the Context of Digitalization in the Case of Manufacturing Company X)
Kadri-Liis Kusmin 06.06.2019 ETERA
IFITM/17.DT
Pilvetaristu kulude vähendamise meetmete tuvastamine Adcash OÜ näitel
(Identifying the Cloud Infrastructure Cost Reduction Measures on the Example of Adcash OÜ)
Riho Kurg 06.06.2019 ETERA
IFITM/17.DT
IT riskijuhtimine Eesti meditsiinisektori näitel
(IT Risk Management Based on the Example of the Estonian Medical Sector)
Hillar Põldmaa 06.06.2019 ETERA
IFITM/17.DT Developing a Tool for Self-Assessment of ITSM Process Maturity: A Design Science Research Initiative Björn Johansson 06.06.2019 ETERA
IFITM/17.DT
Asjade interneti ökosüsteemide koostalitlusvõime Xiaomi Mi ja Apple HomeKit näitel
(Towards the Interoperability of the Internet of Things Ecosystems on an Example of Xiaomi Mi and Apple HomeKit)
Vladimir Tomberg 06.06.2019 ETERA
IFITM/17.DT
Tehnilise järelevalve infosüsteemi ja tarbijate teeninduskeskkonna infosüsteemi ühendamine
(Integration of the Technical Surveillance Information System and the Consumer Service Information System)
Priit Parmakson 06.06.2019 ETERA
IFITM/16.DT
Väikeettevõtte küpsustaseme tõstmine OÜ Resta näitel
(Increase in the Small Company's Maturity Level on the Example of Resta LTD)
Riin Tillmann 29.01.2019