Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

FKI7004.FK Meedia õpetamise algkursus: ajakirjandus väärinformatsiooni ajastul

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basic Course in Media Literacy Training: Journalism in the Age of Desinformation
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/FKI7004.FK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/FKI7004.FK
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)  

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja