Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Multivariate Statistics
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kairi Osula
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7071.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7071.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/21.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Kairi Osula  
PSPSM/23.LT Psühholoogia Kairi Osula  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Kairi Osula  

Kevad 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/23.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Kairi Osula  

Kevad 2027

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/24.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Kairi Osula