Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Technology-enhanced Learning in Organization
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Kai Pata
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7074.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7074.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/23.DT Haridustehnoloogia Kai Pata  
KAANM/23.HR Andragoogika Kai Pata  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/24.DT Haridustehnoloogia Jaanika Hirv-Biene  
IFITM/23.DT Infotehnoloogia juhtimine Jaanika Hirv-Biene  
IFITM/24.DT Infotehnoloogia juhtimine Jaanika Hirv-Biene