Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Jaanika Hirv-Biene

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail:

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis 4      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.