Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITM/23.DT Infotehnoloogia juhtimine

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6     6    
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6   6      
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6   6      
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6   6      
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 56 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6   6     Pirgit Sillaots  
IFI7021.DT Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine 4 4       Peeter Normak  
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4     4   Eero Johannes  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3   3     Peeter Normak  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3       3 Peeter Normak  
IFI7221.DT Sissejuhatus erialasse 4 4       Peeter Normak  
IFI7222.DT Infoturbe- ja riskihaldus 6     6   Hillar Põldmaa  
IFI7223.DT Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine 6   6     Guido Leibur  
IFI7406.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine 4 4       Alexander Horst Norta en
IFI7408.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 6 6       Peeter Normak  
PSO7003.LT Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis 5 5        
PSO7004.LT Personalijuhtimine 5   5      
Valikained vähemalt 16 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Peeter Normak  
DTI7006.DT Rahvusvaheline erialane tegevus 1         Peeter Normak  
DTI7007.DT Rahvusvaheline erialane tegevus 3         Peeter Normak  
IFI7030.DT Finantsjuhtimine 4          
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4     4   Kairi Osula  
IFI7073.DT IKT-hanked ja lepingud 4   4     Marko Nemberg  
IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis 4       4  
IFI7219.DT Tarkvaratehnika ja -disain 4     4   en
IFI7230.DT Infosüsteemide kavandamise alused 4 4       Raul Ennus  
IFI7363.DT Tootejuhtimise alused 4 4       Seda Sahradyan en
IFI7402.DT Suur-, ava- ja linkandmed 6   6     Sirje Virkus en
PSO7037.LT Läbirääkimised 4   4      
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7028.DT Erialapraktika 6     6   Peeter Normak  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 6 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFITM/23.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFITM/23.DT