Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7215.DT Hariduslikud programmeerimiskeeled

Õppeaine nimetus inglise keeles: Educational Programming Languages
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Inga Petuhhov
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7215.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7215.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/22.DT Haridustehnoloogia Inga Petuhhov  
IFIOM/22.DT Informaatikaõpetaja Inga Petuhhov