Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7215.DT Hariduslikud programmeerimiskeeled

Õppeaine nimetus inglise keeles: Educational Programming Languages
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Inga Petuhhov
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7215.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7215.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia Inga Petuhhov  
KUIKB/16.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Inga Petuhhov  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia Inga Petuhhov  
IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht Inga Petuhhov  
KAKLI/17.HR Klassiõpetaja Inga Petuhhov  
KUIKB/17.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Inga Petuhhov  

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Inga Petuhhov  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja Inga Petuhhov  
KAKLI/18.HR Klassiõpetaja Inga Petuhhov  
KUIKB/18.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Inga Petuhhov  
  2 rühma    

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/20.DT Haridustehnoloogia Inga Petuhhov  
IFIOM/20.DT Informaatikaõpetaja Inga Petuhhov  
KAKLI/19.HR Klassiõpetaja Inga Petuhhov  
KUIKB/19.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Inga Petuhhov  
  2 rühma    

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/21.DT Haridustehnoloogia Inga Petuhhov  
IFIOM/21.DT Informaatikaõpetaja Inga Petuhhov  
  2 rühma