Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7240.DT Disaini- ja arenduslabor

Õppeaine nimetus inglise keeles: Design and Development Lab
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Vladimir Tomberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7240.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7240.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja Vladimir Tomberg