Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KUT7247.LT Plastmaterjalid ja CNC tehnoloogiad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Plastic materials and CNC technologies
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KUT7247.LT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KUT7247.LT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja  

Kevad 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja