Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6197.DT Tõenäosusteooria elemendid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Elements of Probability Theory
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tõnu Tõnso
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6197.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6197.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
GRR3B/22 Matemaatika (kõrvaleriala)  

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
GRR3B/23 Matemaatika (kõrvaleriala)  

Sügis 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
GRR3B/24 Matemaatika (kõrvaleriala)