Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Tools in Teaching Mathematics
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7206.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7206.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/21.DT Informaatikaõpetaja Jüri Kurvits  
MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
  1 rühm    

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/22.DT Informaatikaõpetaja Jüri Kurvits  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits