Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Tools in Teaching Mathematics
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7206.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7206.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
GRR3B/22 Matemaatika (kõrvaleriala) Jüri Kurvits  
IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja Jüri Kurvits  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
GRR3B/23 Matemaatika (kõrvaleriala) Jüri Kurvits  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  

Kevad 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
GRR3B/24 Matemaatika (kõrvaleriala) Jüri Kurvits