Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Tools in Teaching Mathematics
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7206.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7206.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja Jüri Kurvits  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
  1 rühm    

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/20.DT Informaatikaõpetaja Jüri Kurvits  
MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
  1 rühm