Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Selected Topics from Elementary Mathematics I
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7403.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7403.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/22.DT Informaatikaõpetaja Jüri Kurvits  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja Jüri Kurvits  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  

Kevad 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja Jüri Kurvits