Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Selected Topics from Elementary Mathematics I
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7403.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7403.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Tiiu Kaljas  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja Jüri Kurvits  
MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
  1 rühm