Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basic Teaching Practice II
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/YDP7002.YM
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/YDP7002.YM
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja Kristin Parve  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja Kristin Parve