Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Innovation Technologies
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mart Laanpere
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7055.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7055.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2017

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia Mart Laanpere  
INITM/17.DT Infoteadus Mart Laanpere  

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia Mart Laanpere  
INITM/18.DT Infoteadus Mart Laanpere  

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Mart Laanpere  
INITM/19.DT Infoteadus Mart Laanpere  
  1 rühm    

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/20.DT Haridustehnoloogia Mart Laanpere