Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM/20.DT Informaatikaõpetaja

Informaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained 20 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6 6       Mart Laanpere  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3   3     Külli Kori  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3       3 Mart Laanpere  
IFI7215.DT Hariduslikud programmeerimiskeeled 4   4     Inga Petuhhov  
IFI7219.DT Tarkvaratehnika ja -disain 4     4   Mikhail Fiadotau en
Valikained vähemalt 4 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
IFI7205.DT Digitaalse meedia sisutootmine 4     4   Andrus Rinde  
IFI7217.DT Informaatika alused 4 4       Peeter Normak  
 
Valikmoodul: Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
MLM6180.DT Diskreetse matemaatika elemendid 4       4 Tatjana Tamberg  
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4 4       Madis Lepik  
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3     3   Jüri Kurvits  
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3   3     Jüri Kurvits  
MLM7401.DT Elementaarmatemaatika P1 3 3       Jüri Kurvits  
MLM7402.DT Elementaarmatemaatika P2 3   3     Jüri Kurvits  
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4       4 Jüri Kurvits  
 
Valikmoodul: Haridustehnoloogia  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4     4   Mart Laanpere  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4   4     Mart Laanpere  
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 4 4       Hans Põldoja  
IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused 4   4     Kai Pata  
IFI7210.DT Õpianalüütika 4     4   Kairit Tammets  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4     4   Vladimir Tomberg  
 
Valikmoodul: Ühiskonnaõpetuse erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
AIG7231.HT Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika I 6 6        
AKJ6292.YK Ühiskond ja õigus 6     6    
RIM6101.YK Ettevõtlus ja majandus 6   6      
RIT6101.YK Riik, poliitika ja valitsemine 6     6    
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6 6        
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6   6      
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6   6      
KAT7044.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6 6        
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
IFI7224.DT Haridustehnoloogia koolis 6     6   Kadri Mettis  
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3          
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3          
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6     6    
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6     6    
KAT7045.HR Jätkusuutliku mõtlemise toetamine 6     6    
KAT7046.HR Õpiraskustega õpilase toetamine 6     6    
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3          
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6     6    
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
IFI7011.DT Põhipraktika I 6     6   Maia Lust  
YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I 6 6       Maia Lust  
YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II 6   6     Maia Lust  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
AIG7234.HT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6       6  
IFI7012.DT Põhipraktika II 6       6 Maia Lust  
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6       6 Annika Volt  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 18 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFIOM/20.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFIOM/20.DT