Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7163.DT Digitaalne säilitamine ja teabehaldus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Preservation and Information Governance
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kädi Riismaa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7163.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7163.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/19.DT Infoteadus Kädi Riismaa  

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/20.DT Infoteadus Kädi Riismaa