Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITM/21.DT Infoteadus

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6     6    
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 50 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Vastutav õppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6   6     Silvi Metsar  
INT7097.DT Infokäitumise ja -otsingu teooriad 6 6       Sirje Virkus  
INT7099.DT Infotegevuse juhtimine ja hindamine 4   4     Silvi Metsar  
INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 4 4       Sirje Virkus  
INT7161.DT Infoarhitektuur ja -disain 4     4   Elviine Uverskaja  
INT7163.DT Digitaalne säilitamine ja teabehaldus 4   4     Kädi Riismaa  
INT7165.DT Info- ja andmeteaduse teooriad ja metodoloogiad 6 6       Aira Lepik en
INT7166.DT Andme-, info- ja dokumendihaldussüsteemid 6 6       Kädi Riismaa  
INT7167.DT Andme- ja infoanalüüsi teenused organisatsioonis 4 4       Elviine Uverskaja  
INT7168.DT Magistriseminar 6       6 Aira Lepik  
Valikained vähemalt 22 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Vastutav õppejõud  
INT7008.DT Infoeetika ja teaberessursside õiguslikud aspektid 4     4   Silvi Metsar  
INT7018.DT Infosüsteemide modelleerimine ja projekteerimine 4   4     Elviine Uverskaja  
INT7117.DT Digitaalraamatukogu teenused ja kasutajad 4     4   Aira Lepik  
INT7126.DT Elektroonilise kirjastamise protsessid 4   4     Aile Möldre  
INT7152.DT Info- ja teadmusjuhtimise poliitikad ja strateegiad 4 4       Elviine Uverskaja  
INT7154.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused, süsteemid ja tehnoloogiad 4 4       Merle Laurits  
INT7155.DT Infootsing: strateegiad ja meetodid 4   4     Elviine Uverskaja  
INT7160.DT Digitaalraamatukogu haldamine ja tehnoloogiad 4 4       Marianne Paimre  
INT7169.DT Sissejuhatus andmetesse: ava-, suur- ja linkandmed 4   4     Sirje Virkus  
INT7170.DT Digitaalse kultuuripärandi haldamine 4     4   Aira Lepik  
INT7172.DT Andmeanalüütika vahendite kasutamine raamatukogu- ja infotöös 4   4     Marianne Paimre  
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Vastutav õppejõud  
LCE6523.HT Erialane inglise keel I 6   6      
LCE6524.HT Erialane inglise keel II 6   6      
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6   6      
 
Praktika  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Silvi Metsar  
INT7156.DT Info- ja teadmusjuhtimise praktika 6     6   Silvi Metsar  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 6 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/INITM/21.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/INITM/21.DT