Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITM/21.DT Infotehnoloogia juhtimine

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6   6      
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Vastutav õppejõud  
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6   6      
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6   6      
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6   6      
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 56 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Vastutav õppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6   6     Kairit Tammets  
IFI7021.DT Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine 4 4       Peeter Normak  
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4     4   Eero Johannes  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3   3     Peeter Normak  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3       3 Peeter Normak  
IFI7221.DT Sissejuhatus erialasse 4 4       Peeter Normak  
IFI7222.DT Infoturbe- ja riskihaldus 6     6   Hillar Põldmaa  
IFI7223.DT Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine 6 6       Guido Leibur  
IFI7406.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine 4 4       Alexander Horst Norta en
IFI7408.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 6     6   Peeter Normak  
PSO7003.LT Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis 5 5        
PSO7004.LT Personalijuhtimine 5   5      
Valikained vähemalt 16 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Peeter Normak  
IFI7030.DT Finantsjuhtimine 4          
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 4       Kairi Osula  
IFI7073.DT IKT-hanked ja lepingud 4 4       Marko Nemberg  
IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis 4   4     Kai Pata  
IFI7219.DT Tarkvaratehnika ja -disain 4     4   Mikhail Fiadotau en
INT7018.DT Infosüsteemide modelleerimine ja projekteerimine 4   4     Elviine Uverskaja  
INT7161.DT Infoarhitektuur ja -disain 4     4   Elviine Uverskaja  
INT7169.DT Sissejuhatus andmetesse: ava-, suur- ja linkandmed 4   4     Sirje Virkus  
KOI7001.FK Riski- ja kriisikommunikatsiooni teooriad 4 4        
PSO7037.LT Läbirääkimised 4   4      
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Vastutav õppejõud  
IFI7028.DT Erialapraktika 6     6   Peeter Normak  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 6 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFITM/21.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFITM/21.DT