Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6522.DT Algebra I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Algebra I
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Alar Leibak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6522.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6522.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/18.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Tatjana Tamberg  

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/19.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Alar Leibak  

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/20.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Mart Abel  

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/21.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Alar Leibak