Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kädi Riismaa

dokumendihalduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kadi.riismaa@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
INT6053.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse alused 6
INT6055.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse normatiivne keskkond 5
INT6071.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse normatiivne keskkond 4
INT6080.DT Digitaalse informatsiooni säilitamine 4
INT6082.DT Infoühiskonna teenused ja teabehaldus 4
INT6083.DT Digitaalse informatsiooni ja andmete säilitamine 4
INT6086.DT Info- ja andmehaldus ning infoühiskonna teenused 4
INT6087.DT Info-, andme- ja dokumendihalduse alused 6
INT7108.DT Organisatsiooni dokumendihaldus riigi infosüsteemis 4
INT7109.DT Dokumendihalduse rakendused eri valdkondades 4
INT7111.DT Dokumendi- ja arhiivihaldussüsteemid 4
INT7112.DT Dokumendihalduse erialapraktika 4
INT7132.DT Dokumendihaldus ja teenused 4
INT7151.DT Info- ja dokumendihaldussüsteemid 6
INT7163.DT Digitaalne säilitamine ja teabehaldus 4
INT7166.DT Andme-, info- ja dokumendihaldussüsteemid 6