Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kädi Riismaa

teabehalduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kadi.riismaa@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6083.DT Digitaalse informatsiooni ja andmete säilitamine 4 1    
INT7163.DT Digitaalne säilitamine ja teabehaldus 4   1    

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT7166.DT Andme-, info- ja dokumendihaldussüsteemid 6   1    

Kevad 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6083.DT Digitaalse informatsiooni ja andmete säilitamine 4 1    
INT6086.DT Info- ja andmehaldus ning infoühiskonna teenused 4 1    
INT7163.DT Digitaalne säilitamine ja teabehaldus 4 1    

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6087.DT Info-, andme- ja dokumendihalduse alused 6 1    
INT7166.DT Andme-, info- ja dokumendihaldussüsteemid 6 1    

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6080.DT Digitaalse informatsiooni säilitamine 4 1    
INT6086.DT Info- ja andmehaldus ning infoühiskonna teenused 4 1    
INT7163.DT Digitaalne säilitamine ja teabehaldus 4 1    

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6087.DT Info-, andme- ja dokumendihalduse alused 6 1    
INT7166.DT Andme-, info- ja dokumendihaldussüsteemid 6 1    

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6080.DT Digitaalse informatsiooni säilitamine 4 1    
INT6082.DT Infoühiskonna teenused ja teabehaldus 4 1    
INT7163.DT Digitaalne säilitamine ja teabehaldus 4 1    

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6053.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse alused 6 1    
INT7151.DT Info- ja dokumendihaldussüsteemid 6 1    
Süsteem ei näita individuaalaineid, ELU projekte ja teistes instituutides läbiviidud õppetööd.