Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kädi Riismaa

dokumendihalduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kadi.riismaa@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INITM/15.DT Andmehalduse praktikad Statistikaameti näitel 25.05.2022  
INITM/20.DT Dokumendihaldussüsteemi metaandmete olulisus ja ühilduvus Viimsi ja Rae Vallavalitsuse näitel 25.05.2022  
INITM/20.DT Lennujaama info koordineerimine lennuõnnetuse korral 25.05.2022  
INITM/19.DT Teabehalduse publikatsioonide bibliomeetriline uuring 2005-2020 24.05.2022  

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INITM/19.DT Teabehalduse küpsuse hindamine Eesti mereväes 01.06.2021  

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INITM/17.DT Teabehalduse kutsestandardite kompetentsusnõuete muutuste vastavus praktilisele vajadusele 17.06.2020  
INITM/18.DT Teabehalduse korraldamine kohalikus omavalitsuses Rae Vallavalitsuse näitel 17.06.2020 ETERA

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INITM/17.DT Uutest regulatsioonidest tulenevate nõuete rakendamine eraettevõtte lepingute haldamisel 07.06.2019  
IFITM/15.DT Andmekvaliteedi mõõtmise võimalused pärandsüsteemis 06.06.2019 ETERA