Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Maria Jesus Rodriguez Triana

haridusliku andmekaeve vanemteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: maria_jesus.rodriguez_triana@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFITD/16.DT Uuriva õpetaja süsteemse andmekasutuse toetamine õppe- ja õpianalüütika abil  
IFITD/19.DT Õpianalüütika mõju, tulemuslikkuse, tõhususe ja küpsuse hindamine kõrghariduse näitel  
IFITD/18.DT Tagasiside ja otsuste tegemine mitmemodaalse õpianalüütika abil (kaasjuhendaja)
IFITD/17.DT Multimodaalne õpianalüütika lahendus õppimise ja õpetamise praktikate toetamiseks (kaasjuhendaja)
4 doktoritööd (2 kaasjuhendajana)