Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Maria Jesus Rodriguez Triana

haridusliku andmekaeve vanemteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: maria_jesus.rodriguez_triana@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2020

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6 1 Timo Tobias Ley en

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
DTI8006.DT Uurimissuunad haridustehnoloogias ja teadmusjuhtimises 4 1   en
Süsteem ei näita individuaalaineid, ELU projekte ja teistes instituutides läbiviidud õppetööd.