Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Maria Jesus Rodriguez Triana

Profiilid: ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
DTI8006.DT Uurimissuunad haridustehnoloogias ja teadmusjuhtimises 4