Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Manisha Khulbe

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail:

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6217.DT Digitaalne kirjaoskus 6     en
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.