Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Hillar Põldmaa

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI6107.DT Sissejuhatus infoturbesse 4
IFI6243.DT Sissejuhatus infoturbesse 6
IFI7045.DT Infoturbe haldus 4
IFI7085.DT IT riskijuhtimine 4
IFI7222.DT Infoturbe- ja riskihaldus 6