Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Linda Helene Sillat

õpitehnoloogiate dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: linda.sillat@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
IFHTM.DT Haridustehnoloogia magistriõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
DTI8015.DT Ülikoolipraktika 6
IFI6217.DT Digitaalne kirjaoskus 6
IFI7211.DT Haridustehnoloogia praktika 6
IFI7233.DT Haridustehnoloogia ja digipädevus 6
IFI7355.DT Digitaalse haridusinnovatsiooni rahvusvahelised perspektiivid 4