Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Linda Helene Sillat

õpitehnoloogiate dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: linda.sillat@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFHTM/20.DT Mitmekesise õpilaskonna digipädevuse toetamine kutsehariduses  
IFHTM/21.DT Õpperobootikaga võimestatud õppe- ja kasvatustegevuse valkondade lõimimise võimalused  
IFHTM/22.DT Paindlike õpiradade loomise toetamine Opiqu keskkonnas  
IFHTM/22.DT Personaliseeritud õppe rakendamine hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks ühe Tallinna kooli näitel  
IFHTM/22.DT Õppekavaülene õppija digipädevuse arengu süstemaatiline toetamine: juhtumiuuring riigigümnaasiumi näitel  
IFIOM/18.DT Lihtsustatud õppekava ja põhikooli riikliku õppekava alusel õppivate noorte digipädevused kaasava hariduse kontekstis 6. klassi õpilaste näitel  
IFHTM/22.DT Digitaalne õppemäng eesti keele õppimise toetamiseks algklassiõpilastel, kes valdavad eesti keelt teise keelena (kaasjuhendaja)
7 magistritööd (1 kaasjuhendajana)